پرویز کشاورزی

درباره من

دکتر پرویز کشاورزی
image

دانشیار گروه آموزشی الکترونیک @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشيار مهندسي الكترونيك در دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر...

محقق گوگل

Citation

581

h-index

15

i10-index

22

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1366

کارشناسی ارشد

تهران

1373-1378

دکتری

منچستر - انگلستان

تجارب

1381-تاکنون

عضو هیات علمی

دانشگاه سمنان

1367-1372

عضو هیات علمی

دانشگاه سمنان

1379-1381

طراح ارشد ASIC (تراشه های الکترونیکی)

شرکت ST Microelectronics انگلستان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
طراحی طبقه تطبیق گر برای موج بر بلور فوتونی نور آهسته برمبنای تزویج گر سمتی
مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز(2019)
9411119018, ^محمد دانائی*, ^پرویز کشاورزی
Face authentication in encrypted domain based on correlation filters
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2018)
9211107002, ^سعید مظفری*, ^پرویز کشاورزی
The ADHD effect on the actions obtained from the EEG signals
BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING(2018)
رضا یعقوبی کریموی, ^ساسان آزادی کنارمرکی, ^پرویز کشاورزی
طراحی یک سیستم تصمیم گیری گروهی با ترکیب فازی روش های رگرسیون در پیش بینی خو شخیم یا بدخیم بودن تومورهای پستان
بیماری های پستان ایران(2017)
9511925002, ^محمد رحمانی منش*, ^پرویز کشاورزی
Effects of Stone-Wales Defect Position in Graphene Nanoribbon Field-Effect Transistor
Journal of Nano- and Electronic Physics(2017)
هادی اولیا*, ^پرویز کشاورزی, 9111107004
Compact SD: a new encoding algorithm and its application in multiplication
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS(2017)
عبدالحسین رضائی*, ^پرویز کشاورزی
Locally Defect-Engineered Graphene Nanoribbon Field-Effect Transistor
IEEE Transactions on Electron Devices(2016)
8811119002*, ^پرویز کشاورزی
High-performance scalable architecture for modular multiplication using a new digit-serial computation
MICROELECTRONICS JOURNAL(2016)
8711107001*, ^پرویز کشاورزی
A novel high-performance high-frequency SOI MESFET by the damped electric field
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES(2016)
^علی اصغر اروجی, 9121107001, ^پرویز کشاورزی
A bilayer graphene nanoribbon field-effect transistor with a dual-material gate
MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING(2015)
^پرویز کشاورزی
Cancelablel face verification using optical encryption and authentication
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A-OPTICS IMAGE SCIENCE AND VISION(2015)
^سعید مظفری, ^پرویز کشاورزی
High-Throughput Modular Multiplication and Exponentiation Algorithms Using Multibit-Scan–Multibit-Shift Technique
IEEE TRANSACTIONS ON VERY LARGE SCALE INTEGRATION (VLSI) SYSTEMS(2015)
^پرویز کشاورزی
Small-Signal Modeling of Graphene Barristors
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES(2015)
^سعید محمدی, ^پرویز کشاورزی
Characterization and Physical Modeling of Turn-On Voltage, Saturation Voltage and Transition Slope in Graphene Barristors
IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY(2015)
^سعید محمدی, ^پرویز کشاورزی
Investigation of the novel attributes of a double-gate graphene nanoribbon FET with AlN high-κ dielectrics
Superlattices and Microstructures(2014)
^پرویز کشاورزی
A novel MLP network implementation in CMOL technology
(2014)
^پرویز کشاورزی
Electrically-Activated Source Extension Graphene Nanoribbon Field Effect Transistor: Novel Attributes and Design Considerations for Suppressing Short Channel Effects
Superlattices and Microstructures(2014)
علی نادری, ^پرویز کشاورزی
A New Left-to-Right Scalar Multiplication Algorithm Using a New Recoding Technique
(2014)
^پرویز کشاورزی
Sdc-Cntfet: Stepwise doping channel design in carbon nanotube field effect transistors for improving short channel effects immunity
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B(2014)
^پرویز کشاورزی, علی نادری
A novel digital logic implementation approach on nanocrossbar arrays using memristor-based multiplexers
MICROELECTRONICS JOURNAL(2014)
^پرویز کشاورزی
A novel double-recessed 4H-SiC MESFET using scattering the electric field for high power and RF applications
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES(2014)
^علی اصغر اروجی, ^پرویز کشاورزی
A novel high frequency SOI MESFET by modified gate capacitances
Superlattices and Microstructures(2013)
^علی اصغر اروجی, ^پرویز کشاورزی, امیرحسین امین بیدختی
Secure SCADA communication by using a modified key management scheme
ISA TRANSACTIONS(2013)
^پرویز کشاورزی, ^زهرا مروج
A New Finite Field Multiplication Algorithm to Improve Elliptic Curve Cryptosystem Implementations
(2013)
^پرویز کشاورزی
The effects of source/drain and gate overlap on the performance of carbon nanotube field effect transistors
Superlattices and Microstructures(2012)
^پرویز کشاورزی
CCS Representation: A New Non-Adjacent Form and its Application in ECC
Journal of basic and applied scientific research(2012)
^پرویز کشاورزی
Novel carbon nanotube field effect transistor with graded double halo channel
Superlattices and Microstructures(2012)
^پرویز کشاورزی
A New CMM-NAF Modular Exponentiation Algorithm by Using a New Modular Multiplication Algorithm
TRENDS IN APPLIED SCIENCES RESEARCH(2012)
^پرویز کشاورزی
A novel partial SOI LDMOSFET with a trench and buried P layer for breakdown voltage improvement
Superlattices and Microstructures(2011)
^علی اصغر اروجی, ^پرویز کشاورزی
LDC-CNTFET: A carbon nanotube field effect transistor with linear doping profile channel
Superlattices and Microstructures(2011)
^پرویز کشاورزی, ^علی اصغر اروجی
طراحی و ساخت اینتر فیس فیبر نوری برای ماکس 32 کاناله و VHDLو پیاده سازی اسکرومبلر و دی اسکرومبلر آن
(2006)
^پرویز کشاورزی
ارائه یک روش سطوح همتراز فازی در ناحیه بندی خودکار تصاویر پزشکی
اولین کنفرانس ملی سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت(2019-04-17)
9511925002, ^محمد رحمانی منش, ^پرویز کشاورزی, ^سعید مظفری
Illumination Invariant Face Recognition based on Modified Polynomial Correlation Filter
کنفرانس مهندسی برق(2017-05-02)
9211107002*, ^سعید مظفری, ^پرویز کشاورزی
بهبود تطبیق امپدانس بین موجبر کریستال فوتونی و موجبر دی الکتریک
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران(2017-04-19)
9411119018*, ^محمد دانائی, ^پرویز کشاورزی
معرفی ساختار جدید ترانزیستور اثر میدان نانو لوله کربنی برای کاهش جریان نشتی
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک(2016-02-17)
9211119008*, ^پرویز کشاورزی, 8911119002
طراحی و شبیه سازی ساختار جدید ترانزیستور اثر میدان نانو لوله کربنی برای بهبود اثر کانال نوتاه
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک(2016-02-17)
9211119008*, ^پرویز کشاورزی, 8911119002
Illumination invariant encrypted face recognition using correlation filter
دوازدهمین کنفرانس بین الملی امنیت اطلاعات و انجمن رمز ایران(2015-09-08)
8911119012, ^سعید مظفری*, ^پرویز کشاورزی
Illumination invariant encrypted face recognition using correlation filter
2015 12th International Iranian Society of Cryptology Conference on Information Security and Cryptology (ISCISC)(2015-09-05)
9211107002, ^سعید مظفری, ^پرویز کشاورزی
ارائه روش نهان نگاری درمتون باینری فارسی براساس مدولاسیون روشنایی با کمک توابع پروفایل متن و مقاوم دربرابر نویز فلفلی - نمکی
بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2013-05-14)
^خشایار یغمائی, ^پرویز کشاورزی
ارائه یک طرح مدیریت کلید جدید برای سیستم اسکادا
ششمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم‌های قدرت.(2012-01-03)
^پرویز کشاورزی, ^زهرا مروج
ارائه یک الگوریتم توان رسانی همنهشتی جدید با امنیت و کارائی بالا
اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت(2011-10-19)
^پرویز کشاورزی
A novel step burried oxide partial SOI LDMOSFET with triple drift layer
International Conference on Signal Processing, Communication, Computing & Networking Technologies, ICSCCN 2011, India(2011-07-21)
^علی اصغر اروجی, ^پرویز کشاورزی, مریم ایرانیان پور حقیقی
A New Method for Improving Breakdown Voltage in PSOI MOSFETs Using Variable Drift Region Doping Concentration
IEEE International Conference on Computer Science and Automation Engineering (CSAE 2011)(2011-06-10)
^علی اصغر اروجی, ^پرویز کشاورزی
A New Modified Modular Exponentiation Algorithm
2nd International Symposium on Computing in Science & Engineering, ISCSE 2011, Turkey(2011-06-01)
^پرویز کشاورزی
High-performance implementation approach of elliptic curve cryptosystem for wireless network applications
IEEE 2011 International Conference on Consumer Electronics, Communications and Networks, CECNet 2011, China(2011-04-16)
^پرویز کشاورزی
High-performance Modular Exponentiation Algorithm by Using a New Modified Modular Multiplication Algorithm and Common-Multiplicand-Multiplication Meth
IEEE. World Congress on Internet Security(2011-02-21)
^پرویز کشاورزی
Investigation of channel impurity impacts on carbon nanotube field effect transistors by self-consistent solution between poisson and schrodinger equa
12th WSEAS International conference on mathematical methods computational techniques in electrical engineering(2010-10-21)
^علی اصغر اروجی, ^پرویز کشاورزی
بهبود سرعت الگوریتم ضرب اسکالر در سیستم رمز نگاری منحنی بیضوی
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران(2010-09-15)
^پرویز کشاورزی
The Impact of Varying Temperature on Performance of Carbon Nanotube Field-Effect Transistors
Proceedings of the 9th International Conference on MICROELECTRONICS, NANOELECTRONICS, OPTOELECTRONICS(2010-05-29)
^پرویز کشاورزی
بهبود الگوریتم توان رسانی همنهشتی سرعت بالا با استفاده بهینه از روش های هوشمند
هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2010-05-11)
^پرویز کشاورزی
A Novel DDFS Based on Trigonometric Approximation with a Scaling Block
6th International Conference on Information Technology: New Generations April 2009(2009-04-27)
^پرویز کشاورزی
ارزيابي مشخصات ترانزيستورهاي اثر ميدان نانو لوله كربني عملكرد آن ها از طريق تغيير ساختار
نادري علي(تاریخ دفاع: 1392/03/27) ، مقطع : دكتري
بهبود نسبت جريان روشن به خاموش وكاهش آثار كانال كوتاه در ترانزيستورهاي گرافيني با بكار گيري ساختارهاي نوين
اولياء هادي(تاریخ دفاع: 1395/03/16) ، مقطع : دكتري
احراز هويت تصاوير رمزنگاري شده با استفاده از فيلترهاي همبستگي
طاهري مطهره(تاریخ دفاع: 1396/11/01) ، مقطع : دكتري
بهبود سرعت ضرب همنهشتي اعداد بزرگ با استفاده از روش منعطف در رمزنگاري منحني بيضوي(ecc)
قسمت پور قره باغ اكبر(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش اثرات كانال كوتاه در ترانزيستورهاي CNTFET توسط مهندسي گيت و درين
سنگيان مرجان(تاریخ دفاع: 1394/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فزايش امنيت كدينگ جفت فاز تصادفي با استفاده از الگوريتم هاي رمز نگاري
عابديني محمد(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي چيپ هاي نورومورفيك با استفاده از مدارات نانوهايبريد
صحفي صفا(تاریخ دفاع: 1391/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازيSTDP با استفاده از ممريستور براي سيستمهاي عصبي
تركي حسين(تاریخ دفاع: 1391/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تغييرات ساختاري گيت و كانال در بهبود مشخصات كانال كوتاه ترانزيستورهاي نانو لوله كربني
جمال آبادي زهرا(تاریخ دفاع: 1391/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي مدارات نرومورفيك با الگوي STDP با استفاده از ممريستور و مدارات يادگيري آن
باقري حميدرضا(تاریخ دفاع: 1394/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدارات نورومورفيك و نحوه پياده سازي آن با استفاده از ممريستورها و مدارهاي سيليكوني
ديباسي امير(تاریخ دفاع: 1394/10/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي L-system و ارزيابي آن در سنتزكننده‌ي فركانسي ديجيتال مستقيم
حسيني فرهاد(تاریخ دفاع: 1394/10/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي، ارزيابي و بهبود مدل هاي مقاومت اتصال پيوند نامتجانس فلز ـ گراف
رضايي راحله(تاریخ دفاع: 1395/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدارات مرجع ولتاژ نوع بندگپ درتكنولوژي CMOS با ولتاژ تغذيه پايين
پورجاهد مهرداد(تاریخ دفاع: 1395/10/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي مدارهاي نوروني با استفاده از سيناپس هاي ممريستوري
محسني پور رضا(تاریخ دفاع: 1395/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود عمليات ضرب اسكالر و عمليات پايه رمزنگاري منحني بيضوي
مرسلپور عليرضا(تاریخ دفاع: 1395/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي سنتز كننده فركانسي ديجيتال مستقيم با استفاده از ال سيستم.
كرمي نژاد اميررضا(تاریخ دفاع: 1392/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود پياده سازي سخت افزاري رمزنگاري ECC با استفاده از ضرب هم نهشتي مونتگمري منعطف
سياهي آهنگر محسن(تاریخ دفاع: 1394/04/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود پياده سازي رمزنگاري منحني هاي بيضوي بااستفاده از شكل غير مجاور(NAF)
بيرانوند مهتاب(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عملكرد شبكه هاي صنعتي بي سيم و ارائه راهكار جهت بهبود سرعت و مصرف انرژي آن
يحيائي مهدي(تاریخ دفاع: 1394/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آناليز ترانزيستورهاي كربيد سيلسيم
جمالي مهابادي سيداحسان(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مسيريابي هوشمند در ترافيك شهري با استفاده از شبكه هاي اقتضايي
گلرويان محسن(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتقا امنيت شبكه هاي خود تعريفي و اقتضايي
معماريان دستجردي عبدالغفار(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي شبكه عصبي
مهديه نجف آبادي رضا(تاریخ دفاع: 1390/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي و پياده سازي به كمك شبكه هاي عصبي
زارع درنياني علي عسكر(تاریخ دفاع: 1390/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ممريستور و كاربرد آن در مدارهاي الكترونيكي
طالبي محمود(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدارات تركيبي نانو
اوليا هادي(تاریخ دفاع: 1390/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي ضرب هم نهشتي مبناي بالا با روش منعطف چندگانه
بهمني بهنيا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي ضرب هم نهشتي مبناي بالا با روش منعطف چندگانه
بهمني بهنيا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يادگيري نورومورفيك بدون ناظر با استفاده از انعطاف پذيري وابسته بهزمان بندي اسپايك
داودي نويد(تاریخ دفاع: 1397/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يادگيري مدارات نورومورفيك براساس قانون STDP و بصورت در- محل (IN-SITU)
عابدپور دهاقاني محمدعلي(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش مكان نقص در مشخصه‌هاي ترانزيستورهاي نانونوار گرافني
آزادي آرزو(تاریخ دفاع: 1397/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدارهاي تطبيق امپدانس براي موجبرهاي كريستال فوتوني
مظلوم تهراني فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
احراز هويت در اينترنت اشياء
پيرايش جمشيد(تاریخ دفاع: 1396/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
سيستم بر تراشه   (5 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق , گرایش : الكترونيك - مدارهاي مجتمع
طراحي سيستم هاي پرتراكم   (11 بار دانلود)
رشته : مهندسي كامپيوتر , گرایش : سخت افزار
طراحي كامپيوتري سيستم هاي ديجيتال   (7 بار دانلود)
رشته : مهندسي كامپيوتر

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه الکترونیک، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان
pkeshavarzi@semnan.ac.ir
(+98)2331533999

فرم تماس